Svensk Vindenergi / Uppdaterad hållbarhetspolicy för perioden 2020-2025

Uppdaterad hållbarhetspolicy för perioden 2020-2025

Svensk Vindenergis hållbarhetspolicy är en sammanhållen strategi som fokuserar på klimat, miljö och människor.

Policyn ska även inspirera andra aktörer att stärka sina hållbarhetsambitioner.

Läs policyn här!