Svensk Vindenergi / Utbyggd vindkraft – avgörande för industrins konkurrenskraft

Utbyggd vindkraft – avgörande för industrins konkurrenskraft

Vindkraften har en central roll i industrins elektrifiering och klimatomställning. Behovet av grön el ökar kraftigt, och bara vindkraften kan byggas så snabbt, i så stor skala och till så låga priser som industrin efterfrågar.

Utbyggnaden av vindkraften är nu mycket stark, men riskerar att avta. Vindkraften beviljas allt färre tillstånd. Hela 8 av 10 vindkraftverk på land fick nej av kommunerna år 2021, och det är ofta krångligt och tidskrävande att få tillstånd. Nu krävs snabba åtgärder och reformer.

Svensk Vindenergi har tagit fram en folder som sammanfattar vad som behövs för att vindkraften ska nå sin fulla potential och bidra till ett klimatsmart och konkurrenskraftigt Sverige.

För att säkra den framtida elförsörjningen behöver följande förutsättningar vara på plats:

  1. Politisk enighet
  2. Ett dubblerat elsystem
  3. Effektivare tillståndsprocesser
  4. Stärkt beredskap
  5. Lokala incitament
  6. Klimatet först

Folder: Utbyggd vindkraft – avgörande för industrins konkurrenskraft