2018-02-20

Rapporter

Vår hållbarhetspolicy

Svensk Vindenergi vill vara förebilder då det kommer till klimat-, miljö- och social hänsyn – såväl i vårt utåtriktade arbete som i vår interna verksamhet. Vi vill aktivt verka för att minska våra verksamhetsrelaterade utsläpp, vårt globala fotavtryck och ytterligare bidra till en mer rättvis värld.

Vår hållbarhetspolicy är en sammanhållen strategi som ska bidra med helhetsperspektiv och utveckling av kansliets arbete. Policyn ska även inspirera andra aktörer att utöka och förbättra sina hållbarhetsambitioner.

Hållbarhetspolicyn konkretiseras genom mål med anknytning till fem olika fokusområden; Transporter, El/Energi, Mat, Avfall, Jämlikhet och mångfald samt kategorin Övrigt. Till målen följer riktlinjer för aktiviteter. Referensår och utgångspunkt för hållbarhetspolicyn är år 2016.

Ta del av vår Hållbarhetspolicy för år 2018 – 2020 här.