Svensk Vindenergi / Vindkraftens klimatnytta i miljöprövningen

Vindkraftens klimatnytta i miljöprövningen

Det finns en bred samsyn att vindkraft och annan förnybar el kommer att spela en avgörande roll för en klimatsmart elektrifiering av transportsektorn och industrin, och därigenom vara en grundsten i det fossilfria samhället. Dessutom ger vindkraften en stor och omedelbar klimatnytta genom elexport, då den ersätter fossil elproduktion.

Ändå väger vindkraftens klimatnytta mycket lätt i tillståndsprocessen.

Som framgår av denna rapport har Mark- och miljööverdomstolen inte nämnt vindkraftens klimatnytta i sina domskäl i något av deras senaste 51 relevanta vindkraftsdomar. Inte heller regeringen har nämnt klimatnyttan i sex av deras senaste beslut (…).

Genom att ta hänsyn till vindkraftens stora klimatnytta i miljöbalken kan vindkraftsutbyggnaden uppmuntras, vilket inte bara minskar vår klimatpåverkan utan också skapar nya arbetstillfällen, skatteintäkter och konkurrenskraft.

Anders Wijkman, ordförande nätverket Vindkraftens klimatnytta
Linda Burenius, head of public affairs, OX2
Hans Carlsson, vd, Siemens Gamesa Renewable Energy
Maria Röske, vd, wpd
Charlotte Unger Larson, vd, Svensk Vindenergi
Peter Zachrisson, vd, Stena Renewable

Läs hela rapporten från Nätverket vindkraftens klimatnytta.