Svensk Vindenergi / Vindkraftsbranschens handbok för faktabaserade rennäringsutredningar

Vindkraftsbranschens handbok för faktabaserade rennäringsutredningar

Svensk Vindenergi lanserar en metodhandbok för rennäringsutredningar. Handboken ska användas inför ansökan om miljötillstånd för vindkraftsanläggningar. Vindkraftsbranschens ambition är att rennäringens utvecklingsmöjligheter inte begränsas, utan att näringen till och med stärks.

Metoderna i handboken bygger på användningen av flera olika typer av oberoende och verifierbara källor. Detta ska komplettera traditionella kunskapskällor, som exempelvis öppna data om rennäringen och uppgifter från berörda samebyar. Faktabaserade slutsatser möjliggör mer säkerhet i miljöprövningen.

Handboken har tagits fram av Ecogain på uppdrag av Svensk Vindenergi, tillsammans med fjorton medlemsföretag.

I samarbete med

EnBW Sverige AB Eolus Vind AB Fortum Sverige AB

Holmen Energi AB JP Vind AB OX2

RES Renewable Norden AB RWE Renewables Sweden AB

SCA Energy AB Siemens Gamesa Renewable Energy AB

Stora Enso Skog & Mark AB Vasa Vind AB

Vattenfall Vindkraft AB wpd Scandinavia AB