Vindenergi och rennäring i samverkan

Svensk Vindenergi och Svenska Samernas Riksförbund, SSR, har fått finansiellt stöd från Energimyndigheten för att genomföra projektet VindRen under tidsperioden 2009-2010.

VindRen – syfte och mål, klicka här

 

Seminarium

 

VindRen – Kapitel

Omslag och innehållsförteckning

Kapitel 0 – Introduktion till VindRen

Kapitel 1 – Detta handlar om samråd

Kapitel 2 – Avtal

Kapitel 3 – MKB

Kapitel 4 – Bygget

Kapitel 5 – Driften

Kapitel 6 – Detta är vindkraft

Kapitel 7 – Detta är rennäring

Kapitel 8 – Hur påverkas rennäringen?

Kapitel 9 – Förändringar i samebyn? 

Kapitel 10 – Arbete med vindkraft 

 

Nyhetsbrev

Nummer 1, 2009

Nummer 2, 2009

Nummer 3, 2010

Nummer 4, 2010

Nummer 5, 2010

 

Pressmeddelanden

24 mars 2009

18 februari 2010

21 augusti 2010

 

 

VindRens arbetsgrupp

Svensk Vindenergi, Mattias Wondollek, mw@svenskvindenergi.org

tel. 08-677 28 98

SSR, Helen Larsson, helen@sapmi.se tel. 090-14 11 84

Enetjärn Natur, Maria Bergsten, maria@enetjarnnatur.se tel. 090-71 09 54


Filer att ladda ner

Hållbar samexistens rennäring – vindkraft

Vindkraft i renskötselområdet- karta

VindRen informationsfolder