2021-11-15

Seminarium

Havsbaserad vindkraft – en nyckel till industrins omställning

Behovet av grön el ökar dramatiskt när svensk industri nu ställer om till fossilfrihet. Hur stort kommer elbehovet att vara de närmsta decennierna? Och hur mycket av elen kan den havsbaserade vindkraften producera? Det är frågor som analysföretaget Thema studerat på uppdrag av Svensk Vindenergi. Välkommen till ett frukostseminarium där slutsatserna presenteras och diskuteras med företrädare för industrin och politiska partier. Svensk Vindenergi lämnar också förslag på hur den havsbaserade vindkraften kan nå sin fulla potential.

Tid: Den 8 december klockan 8.30-9.30, frukost från klockan 8.00

Plats: P7 Posthuset Vasagatan 28 Stockholm, lokal Palmsalen eller digitalt

Anmälan till att delta på seminariet görs i formuläret nedan. Möjligheten att delta på plats har stängts (30/11) men det går fortfarande att anmäla sig för att delta digitalt. Deltagande är kostnadsfritt.

Länk till att följa seminariet digitalt skickas ut ett par dagar innan seminariet äger rum.

Program

  • Daniel Badman, VD på Svensk Vindenergi, presenterar slutsatser och förslag.
  • Jenny Larsson, VD för Hitachi Energy i Sverige, Göran Nyström, vice VD på Ovako, och Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret, ger sin syn på behovet av el inom svensk industri.
  • Samtal med riksdagsledamöterna Mattias Bäckström Johansson (SD), Rickard Nordin (C), Jessica Rosencrantz (M), Arman Teimouri (L) och Lorentz Tovatt (MP) om industrins elbehov och den havsbaserade vindkraftens potential.

Seminariet modereras av Anders Liljeberg, senior consultant på New Republic Public Affairs.

Projektet har genomförts i samarbete med Svensk Vindenergis medlemmar; OX2, RWE Renewables, Svea Vind Offshore, Wpd och Ørsted.

För mer information

Lina Kinning, ansvarig för havsbaserad vindkraft på Svensk Vindenergi

E-post: lina.kinning@svenskvindenergi.org

Telefon: 070-190 86 53

Anmälan till seminariet