Senaste från Almedalen

 

 

Ikea är 100% förnybara i Norden i år!

73% förnybart i världen idag

415 vindkraftverk som de äger idag

Sol och vind mycket viktiga för energiportföljen!

 

 

Skattereduktion för andelsägd vindkraft

Logo: MP

 

 

Sol-rotavdrag och bort med bygglov för solpaneler

Logos: C & MP

 

 

 

Vattenfalls vd och näringsministern

Bra initiativ från basindustrin

 

 

 

 

Seminarium Vattenfall

Tre tekniker som kan ge 30 % lägre utsläpp.

 

 

 

SSAB

20 TWh/ år från förnybart om det lyckas med grönt stål