2012-05-23

Externa nyheter

Debatt: Eolus bygger för lokalt ägande

Gustaf Ekberg,vd Eolus Vind AB, replikerar på artikel i Hela Hälsingland. Kelvin Ekelund nämner i ett inlägg i debatten om vindkraft Eolus Vind AB (16/5). Bland annat citerar han vår affärsidé om försäljning av nyckelfärdiga...

2012-04-12

Externa nyheter

Rekordstort intresse för egen vindkraft

Intresset för att äga sin egen elproduktion är rekordstort i Kalmar. Under drygt tre veckor såldes andelar till ett värde av 12,2 miljoner kronor. Det nya vindkraftverket ska placeras i Vannborga på Öland, i närhet...

2012-04-02

Externa nyheter

Vindkraft är bra – lokalt ägd vindkraft är bättre

Vänsterpartiet ser positivt på att Sundsvall är med och satsar på alternativa energikällor. Vinden är en av de förnyelsebara källor som har en förhållandevis ­liten negativ påverkan på om­givande natur. Därför vill vi att kommunen...

2012-03-15

Externa nyheter

Debatt: Landstinget borde satsa på vindkraft

Emil Broberg, gruppledare, Kerstin Sagström och Jonas Andersson, landstingsgruppen, alla (V), skriver på debatt i Corren: Det är viktigt att minska utsläppen av växthusgaser och att ställa om till förnyelsebar energi. Här är vindkraft en...