2012-08-16

Externa nyheter

Debatt: Satsningar på landsbygden får hela landet att leva

I Piteå Tidning skriver Jonas Sjöstedt (V) med flera på debattsidan. Det ska vara möjligt att leva, bo och arbeta i hela Sverige. I dag ökar skillnaden mellan olika regioner i Sverige. I de flesta...

2012-08-14

Externa nyheter

Debatt: Kärnkraftsutredning sätter krokben för förnybar energi

Lise Nordin (MP), riksdagsledamot och energipolitisk talesperson, skriver på debatt i Folket. Sverige står inför ett vägval. Ska vår framtida el komma från vindkraft, solenergi och andra förnybara källor eller ska den komma från kärnkraft? I...

2012-06-12

Externa nyheter

Debatt: Stoppa inte miljardprojektet

Peter Svantesson och Björn Risby, skriver på debatt i Länstidningen Östersund. Vindkraften är en del av den gröna omställningen av Sveriges energisystem. På riksplanet finns det en stark politisk enighet bakom utbyggnaden av vindkraft. Genom...

2012-03-27

Externa nyheter

Debatt: EU bör straffa miljöbovar – inte svensk industri

Ledare i Eskilstuna Kuriren: Det är skillnad på energi och energi. Sverige har mycket av den som ger lite eller inga utsläpp av koldioxid. EU:s politik måste ta hänsyn till det. Energipolitikens stora miljöfråga är...

2012-03-20

Externa nyheter

Debatt: Debatten om vindkraften är snurrig

GT:s ledareredktion skriver: Vindkraften är bra, särskilt här i blåsiga Västsverige. Den är förnybar och ingreppen i naturen går att återställa, den dag som vindsnurran har tjänat ut eller inte behövs längre. Nära 80 procent...

2012-03-19

Externa nyheter

Debatt: Program för grön omställning

Joel Hamberg (V), ledamot i Miljöutskottet och Jens Holm (V), Klimatpolitisk talesperson, skriver på debatt i Eskilstuna Kuriren: Klimatutsläppen ökar både globalt och i Sverige. Bara under 2010 ökade de svenska utsläppen av växthusgaser med...