2013-11-11

Externa nyheter

Regeringen föreslår modell för att minska tröskeleffekterna vid anslutning av ny förnybar elproduktion till elnätet

Regeringens förslag innebär att Svenska Kraftnät inledningsvis ska stå för kostnaden för att göra de förstärkningar som krävs av elnätet för att ny förnybar elproduktion ska kunna anslutas. I takt med att ytterligare förnybar elproduktion...

2012-09-05

Externa nyheter

Det går inte att gräva ner stamnätet

Daniel Löfstedt, Second Opinion, skriver på uppdrag av Svensk Energi. Precis som andra elnätsföretag brottas Svenska Kraftnät med oförutsägbarheten i tillståndsprocesserna. Det långsamma ärendet tog sju år – det snabba två år. En fråga som verket...