2014-11-20

Externa nyheter

Fortums största vindkraftsanslutning någonsin

Fortum Distribution har byggt sin största anslutning av vindkraft någonsin. 20 vindkraftverk i Orsa och Mora kommuner ska leverera el som motsvarar vad 33 000 normala hushåll använder på ett år. Läs hela

2014-11-19

Externa nyheter

Elforsk: Vattenkraft och vindkraft billigast att bygga

Vattenkraften är alltjämt det billigaste sättet att producera el i nybyggda anläggningar. Men vindkraft placerad på land är näst intill lika billig. Det visar Elforsks studie ”El från nya och framtida anläggningar ” som presenterades...

2012-09-21

Externa nyheter

Det mesta talar för fortsatt lågt elpris

Med en vikande temperaturkorrigerad förbrukning, rådande omvärldsfaktorer och förutsatt att den hydrologiska situationen utvecklar sig normalt är det troligt att vi fortsatt kommer se långsiktigt låga elpriser. Det skriver Magnys Thysell, vd för Modity, i en...

2012-03-21

Externa nyheter

Så kan dubbelt antal vindkraftverk femdubbla elproduktionen

En fördubbling av antalet vindkraftverk i Sverige kan femdubbla elproduktionen. Det är Svensk Vindenergis vd Annika Helker Lundström som berättar om den här spännande matematiken. Läs hela

2012-03-16

Externa nyheter

Räkna med tidig vårflod

Kombinationen av det milda vädret och gynnsam vindkraftsproduktion, med förhållandevis låg efterfrågan jämte god tillgång i vattenmagasinen håller elpriserna nere. Håller värmen i sig kan vi förvänta oss en tidigare vårflod än normalt. För närvarande är...