2014-11-18

Externa nyheter

Ibrahim Baylan: Sverige ska ha 100 procent förnybar energi

Han hoppas på havsbaserad vindkraft och blocköverskridande samtal. Men vill inte säga hur många reaktorer som ska stängas. Eller när. Ny Teknik möter nya energiministern Ibrahim Baylan. Läs hela

2013-11-13

Externa nyheter

Ikea laddar grönt

Tanken är att våra kunder ska kunna ladda gratis på samma tid som det tar att handla, säger Jenny Vasquez Ling. Elen kommer från Ikeas egen vindkraft i Dalarna. Läs hela

2013-11-12

Externa nyheter

Lokal nytta av vindkraft lyfts fram i nytt policyunderlag

Turismforskningsinstitutet ETOUR vid Mittuniversitetet ska med stöd av Energimyndigheten arbeta fram en kunskapsöversikt kopplad till vindkraftens utbyggnad och lokal nytta. Översikten ska komplettera befintliga kommunala policyer och ge vägledning till regionala företag och andra aktörer...

2013-11-11

Externa nyheter

Regeringen föreslår modell för att minska tröskeleffekterna vid anslutning av ny förnybar elproduktion till elnätet

Regeringens förslag innebär att Svenska Kraftnät inledningsvis ska stå för kostnaden för att göra de förstärkningar som krävs av elnätet för att ny förnybar elproduktion ska kunna anslutas. I takt med att ytterligare förnybar elproduktion...

2013-11-06

Externa nyheter

Ny FN-rapport: 1,5-gradersmålet utom räckhåll om inte utsläppen minskar kraftigt

Målet om 1,5-grader temperaturhöjning kan bara nås om världens länder höjer sina ambitioner kraftigt och agerar omedelbart. Även att nå 2-gradersmålet blir allt dyrare och förenat med fler risker i och med att världens länder...

2013-11-05

Externa nyheter

Flytande vindkraft igång i havet utanför Japan

Sedan olyckan i Fukushima söker japanerna alternativa energiformer, bland annat vindkraft till havs. Och den japanska havsbottnen kännetecknas av djup, vilket gör den mindre lämplig för massiv utbyggnad av havsbaserad vindkraft genom fasta installationer. Läs...