2012-08-14

Externa nyheter

Debatt: Kärnkraftsutredning sätter krokben för förnybar energi

Lise Nordin (MP), riksdagsledamot och energipolitisk talesperson, skriver på debatt i Folket. Sverige står inför ett vägval. Ska vår framtida el komma från vindkraft, solenergi och andra förnybara källor eller ska den komma från kärnkraft? I...

2012-04-13

Externa nyheter

Debatt: Väljarna vill ha ny kärnkraft

På Brännpunkt i Svenska Dagbladet skriver Marie S Arvidson, vd Skogsindustrierna, Magnus Huss, vd Plast & Kemiföretagen, Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret, Tomas From, vice vd SveMin och Lina Palm,energidirektör SKGS: Både M-väljare och S-väljare vill...

2012-03-16

Externa nyheter

Debatt: Ny kärnkraft dyrare än vindkraft

Göran Bryntse, teknologie doktor, replikerar i Dalarnas tidning: Som ett stort tivoli!. Kjell Lingeblad försöker återigen (14/3) att vilseleda masar och kullor om kärnkraftens förträfflighet. Enligt en aktuell studie av Michigan Public Service Committee i...

2012-03-15

Externa nyheter

Debatt: Landstinget borde satsa på vindkraft

Emil Broberg, gruppledare, Kerstin Sagström och Jonas Andersson, landstingsgruppen, alla (V), skriver på debatt i Corren: Det är viktigt att minska utsläppen av växthusgaser och att ställa om till förnyelsebar energi. Här är vindkraft en...