2012-03-23

Externa nyheter

Ber landshövdingen skynda på

Ludvikakonsulten Tommy Hjort tycker att länsstyrelsens jurister i Falun tar alldeles för lång tid på sig för att komma till ett beslut när det gäller de överklaganden som gjorts mot vindkraftsplanerna för Gussjöberget och Sausberget...

2012-03-22

Externa nyheter

Framtidens bonde mättar och värmer upp Sverige

Hållbar livsmedelsförsörjning och omställning till förnybara energikällor är två av våra viktigaste framtidsfrågor. När vi tar Sverige in i framtiden är det en enorm tillgång att nästan hela vårt land är landsbygd. Här finns naturresurserna,...

2012-03-16

Externa nyheter

HD prövar vindkraftsbeslut

Planerna på att bygga vindkraft i Hanöbukten vid Skånes östkust kommer att prövas av Högsta domstolen (HD). Läs hela

2012-03-15

Externa nyheter

Vindkraft försörjer 380 miljoner människor med el

År 2011 blev ett nytt rekordår för vindkraften då det globalt sett installerades 41 gigawatt. Över 80 länder producerar nu vindkraft och den globala kapaciteten är uppe i 238 gigawatt – tillräckligt för att försörja...