2012-03-20

Externa nyheter

Svenska och finländska havsplanerare samlas i Vasa

Planering för bättre nyttjandeProjekten SeaGIS, PlanBothnia och SUPERB, med inriktning på bättre planering och förvaltning av Bottenhavet och Kvarken samlas i Vasa 20–21 mars 2012. Under de senaste årtiondena har intresset för fritidsaktiviteter och näringsverksamhet...

2012-03-20

Externa nyheter

Distansföreläsning om vindkraft

Forskningsprogrammet Vindval ska ge utökade kunskaper om hur människor, djur och natur påverkas av vindkraft. Sammanlagt är 18 forskare involverade i programmet. Läs hela

2012-03-19

Externa nyheter

Debatt: Program för grön omställning

Joel Hamberg (V), ledamot i Miljöutskottet och Jens Holm (V), Klimatpolitisk talesperson, skriver på debatt i Eskilstuna Kuriren: Klimatutsläppen ökar både globalt och i Sverige. Bara under 2010 ökade de svenska utsläppen av växthusgaser med...