2013-11-11

Externa nyheter

Regeringen föreslår modell för att minska tröskeleffekterna vid anslutning av ny förnybar elproduktion till elnätet

Regeringens förslag innebär att Svenska Kraftnät inledningsvis ska stå för kostnaden för att göra de förstärkningar som krävs av elnätet för att ny förnybar elproduktion ska kunna anslutas. I takt med att ytterligare förnybar elproduktion...

2012-03-21

Externa nyheter

Så kan dubbelt antal vindkraftverk femdubbla elproduktionen

En fördubbling av antalet vindkraftverk i Sverige kan femdubbla elproduktionen. Det är Svensk Vindenergis vd Annika Helker Lundström som berättar om den här spännande matematiken. Läs hela

2012-03-19

Externa nyheter

Utveckla vindkraftens fulla potential

Bosse Svensson och Karin Stierna, båda (C) och ledamot Regionförbundets beredning Näringsliv och kompetens skriver på debatt i Östersunds Posten: Det blir alltmer tydligt att den energiöverenskommelse som Centerpartiet möjliggjorde är något av det viktigaste Alliansregeringen...

2012-03-17

Externa nyheter

Debatt: Politiker eniga, hamnen prioriteras

Hamnverksamhet i Oskarshamn. Flygtrafik ­ i Kalmar. Det är länets prioriteringar inför framtiden. Oskarshamns hamn är nu prioriterad som nummer ett i länet efter beslut i regionförbundets styrelse.   – Det är första gången det finns på...