2014-11-19

Externa nyheter

Elforsk: Vattenkraft och vindkraft billigast att bygga

Vattenkraften är alltjämt det billigaste sättet att producera el i nybyggda anläggningar. Men vindkraft placerad på land är näst intill lika billig. Det visar Elforsks studie ”El från nya och framtida anläggningar ” som presenterades...

2013-11-12

Externa nyheter

Lokal nytta av vindkraft lyfts fram i nytt policyunderlag

Turismforskningsinstitutet ETOUR vid Mittuniversitetet ska med stöd av Energimyndigheten arbeta fram en kunskapsöversikt kopplad till vindkraftens utbyggnad och lokal nytta. Översikten ska komplettera befintliga kommunala policyer och ge vägledning till regionala företag och andra aktörer...

2012-09-28

Externa nyheter

Positivt beslut i Mark-och miljödomstolen, etapp ett i Markbygden

Mark- och miljödomstolen beslutade 25 september 2012 om etappen 1 i Markbygdens Vindkraftpark, som omfattar tillstånd att uppföra och driva 314 vindkraftverk i Piteå kommun. Läs hela

2012-09-21

Externa nyheter

Det mesta talar för fortsatt lågt elpris

Med en vikande temperaturkorrigerad förbrukning, rådande omvärldsfaktorer och förutsatt att den hydrologiska situationen utvecklar sig normalt är det troligt att vi fortsatt kommer se långsiktigt låga elpriser. Det skriver Magnys Thysell, vd för Modity, i en...

2012-08-07

Externa nyheter

Debatt: Ska Kronoberg ta del av vindkraftsjobben?

Vindkraften har byggts ut kraftigt under de senaste åren i Sverige. Under 2011 producerade vindkraften mer el än en genomsnittlig svensk kärnkraftsreaktor. Nu visar en ny rapport från konsult­företaget WSP att vindkraftens samlade bidrag till...

2012-08-03

Externa nyheter

Debatt: En bred överenskommelse om energin måste omfatta alla energislag

Tord Oscarsson (S), Härnösand, skriver på sin blogg: Vi ser stora möjligheter att skapa arbetstillfällen och stärka industrins konkurrenskraft genom investeringar i det svenska energisystemet. Sverige har unikt bra naturliga förutsättningar för förnybar energi med vår...