Vindkraft en populär energikälla

Sedan år 1999 har SOM-institutet (Göteborgs Universitet) mätt svenska folkets åsikter om vilka energikällor vi skall satsa mer eller mindre på i Sverige.

Andelen som vill satsa mer på vindkraft eller satsa på vindkraft som det görs idag utgör 82 procent av befolkningen. Och inställning till vindkraft som energikälla är mycket positiv – 80 procent i SOM-undersökningen.

Under hela mätperioden toppas listan av solenergi och vindkraft. Vid varje mättillfälle sedan 1999 vill en majoritet av befolkningen satsa mer på dessa två energikällor. I botten av listan återfinns kol, olja, naturgas och kärnkraft.

Resultaten från 2015 och 2014 års nationella SOM-undersökningar visar identiska resultat. Vid båda tillfällena anser 59 procent att det bör satsas mer på vindkraft, 23 procent att det bör satsas som idag, 8 procent att det bör satsas mindre, 2 procent att vindkraft inte ska utnyttjas som energikälla och 8 procent saknar åsikt i frågan.

Andelen i befolkningen som helt vill avstå från vindkraft har ökat med 1 procentenhet sedan 2008 medan andelen som vill satsa mindre har ökat med 6 procentenheter.