Vindkraft ger jobb

Vindkraftens omfattande utbyggnad ger näring till en snabbt expanderande industri.

De största direkta sysselsättningseffekterna ges vid uppförandet av vindkraftverken. Då behövs arbetskraft för anläggande av vägar, elnät, fundamentarbeten, resning av verken etc. När parken är etablerad krävs ungefär en person per fyra vindkraftverk för drift och underhåll verkets livslängd ut (ca 30 år).

Även sekundära effekter av vindkraftsetableringen skapas då de personer som arbetar med parken behöver lokal service av olika slag, såsom restauranger och logi. Detta ger ytterligare skatteintäkter till kommunen. Av logistiska och ekonomiska skäl försöker projektören så långt det går att anlita lokal arbetskraft.

Vindkraftcentrum arbetar med näringslivsutveckling kring vindkraft och förmedlar råd och tips till kommunen om hur man bäst drar nytta av en etablering. En stor fördel är att vindkraften ofta byggs i relativ glesbygd, där behovet av nya arbetstillfällen är särskilt stort.