Svensk Vindenergis arbete inom arbetsmiljö och säkerhet

Har du frågor om hur man ska förhålla sig till Corona-virus på arbetsplatsen? Läs mer här.

Vindkraftsbranschen växer snabbt – därför är det viktigt att arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet följer med och utvecklas i samma takt.

År 2012 startades ett medlemsråd med fokus på just arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor i syfte att förbättra säkerheten inom branschen. Detta sker bland annat genom att rådet kontinuerligt lyfter viktiga frågor för diskussion, hittar gemensamma utvecklingsområden och skapar branschgemensamma riktlinjer.

Rådet för arbetsmiljö och säkerhet har valt tre prioriterade områden för skapande av gemensamma råd och riktlinjer:

  • Arbete inom kallt klimat med risk för bland annat iskast
  • Ökad lägsta kunskapsnivå hos underleverantörer
  • Brandberedskap och räddningsinsatser

För varje område har en särskild arbetsgrupp inrättats som tagit fram riktlinjer och förankrat arbetet brett. Deltagande i Svensk Vindenergis medlemsråd och arbetsgrupper sker på frivillig basis och är möjlig för alla medlemmar, även om det såklart förutsätter att man är med på mötena och kan bidra till diskussionerna.

Vindkraftbranschen har en nollvision när det gäller olyckor: Nollvision betyder att ingen skall skadas när man arbetar med vindkraft och det betyder också att allmänheten skall känna sig trygg och att ingen kommer till skada under vindkraftens drifttid. Nollvisionen kommuniceras tillsammans med Svensk Vindenergis arbete med att förbättra arbetsmiljö och säkerhet, råd och riktlinjer ovan, och ”Säkerhetspärmen” Vindkraft och arbetsmiljö.

Utöver det som ovan nämnts finns det önskemål från Svensk Vindenergis styrelse att medlemmarna i möjligaste mån bör ansluta sig till det kostnadsfria AFA-ägda systemet för avvikelserapportering ENIA. En förutsättning för att kunna åstadkomma säkrare arbetsplatser är nämligen att olyckor och incidenter rapporteras så att lärdom och åtgärder kan sättas in som minskar risken att samma misstag upprepas. Flera företag har idag egna interna rutiner och rapporteringssystem för erfarenhetsåterföring, men det är väldigt viktigt att dessa erfarenheter även rapporteras inom branschen. ENIA används sedan flera år inom energibranschen. Systemet är gratis och det är kompatibelt med flertalet andra system. Om fler ansluter sig till ENIA kan säkerheten inom vindkraftsbranschen förbättras och vi skulle få egen branschstatistik att arbeta med.

Mer om vindkraft och säkerhet kan du läsa under våra frågor och svar. På Arbetsmiljöverkets nya temasida om vindkraft kan du läsa mer om risker och gällande regler. Sidan hittar du här.