Myndigheternas råd gällande Coronavirus på arbetsplatser

Om du märker av symptom som feber, hosta eller andningssvårigheter, ring Vårdguiden på 1177 för råd och håll avstånd till andra personer.

För allmän information gällande coronavirus, ring Sveriges nationella informationsnummer 113 13.

Folkhälsomyndigheten är den främsta resursen för att få aktuell information och enkla instruktioner om hur du bör agera.

Arbetsgivaransvar: Arbetsmiljöverket har bra information om vad arbetsgivare ska tänka på vid riskbedömning av svenska arbetsplatser.

Svensk Vindenergi håller endast digitala möten under spridningen av coronavirus. Vill du vara med på schemalagda möten är du därmed välkommen att delta via din dator eller telefon istället för att närvara på plats.

Senaste uppdateringarna från Världshälsoorganisationen, World Health Organization.

Information for travellers in other languages from the Public Health Agency of Sweden.