Statistik om utbyggnaden av vindkraft

Svensk Vindenergi ger ut kvartalsvis statistik och prognoser över utbyggnaden av vindkraft i Sverige.

Statistik och prognos, första kvartalet 2022

Pressmeddelande från Svensk Vindenergi

Lista över ny vindkraft åren 2017-2024

Äldre statistik och prognoser

2021

Statistik och prognos, fjärde kvartalet 2021

Statistik och prognos, tredje kvartalet 2021

Statistik och prognos, andra kvartalet 2021

Statistik och prognos, första kvartalet 2021

2020

Statistik och prognos, fjärde kvartalet 2020

Statistik och prognos, tredje kvartalet 2020

Statistik och prognos, andra kvartalet 2020 

Statistik och prognos, första kvartalet 2020 

Bedömning av vindkraftsutbyggnaden fram till 2040

2019

Statistik och prognos, fjärde kvartalet 2019

Statistik och prognos, tredje kvartalet 2019

Statistik och prognos, andra kvartalet 2019

Statistik och prognos, första kvartalet 2019