Statistik om utbyggnaden av vindkraft

Svensk Vindenergi ger ut kvartalsvis statistik och prognoser över utbyggnaden av vindkraft i Sverige.

Vår senaste statistik, gällande det andra kvartalet 2021, visar bland annat att det har investerats 15 miljarder kronor i vindkraft hittills i år och att Sverige har attraherat mest investeringar i Norden och Baltikum. Prognosen för produktionen från vindkraft höjs till drygt 49 TWh år 2024.

Statistik och prognos, andra kvartalet 2021

Pressmeddelande från Svensk Vindenergi

Äldre statistik och prognoser

2021

Statistik och prognos, första kvartalet 2021

Lista över publika projekt 2017-2023

2020

Statistik och prognos, fjärde kvartalet 2020

Statistik och prognos, tredje kvartalet 2020

Statistik och prognos, andra kvartalet 2020 

Statistik och prognos, första kvartalet 2020 

Bedömning av vindkraftsutbyggnaden fram till 2040

2019

Statistik och prognos, fjärde kvartalet 2019

Statistik och prognos, tredje kvartalet 2019

Statistik och prognos, andra kvartalet 2019

Statistik och prognos, första kvartalet 2019