Vindkraft – satsa på utbildning i förnybar energi

Vindkraften byggs i regel på landsbygden och ger människor möjlighet att stanna kvar i naturnära miljö och livnära sig på den nya gröna tekniken. Stor utbyggnad i
norra Sverige och kring kustsamhällen skapar långsiktiga arbetstillfällen och återför skattemedel till mindre orter. Mellan år 2017–2021 skapas över 18 000 årsarbeten i
byggnation och drift av vindkraftsparker. Allt från elektriker, montörer och tekniker till jurister, ekonomer och ingenjörer kommer att behöva rekryteras till branschen framöver.

Jobba som klätterexpert, elektriker och systemansvarig samtidigt – bli vindkrafttekniker!

Som vindkrafttekniker ansvarar du för högteknologiska lösningar och gigantiska konstruktioner – mitt i naturen.  I dagsläget behövs det minst 170 nyutbildade vindkrafttekniker per år. I övriga Europa är utbyggnadstakten lika hög.

Hur är det att arbeta som vindkrafttekniker, vilka utbildningar finns och vilken kompetens krävs för yrket?

Läs informationsbroschyr här. Du kan även ta del av mer information om yrket på Arbetsförmedlingens hemsida eller på yrkesportalen Framtid.