Vindkraft – satsa på utbildning i förnybar energi

Idag sysselsätter vindkraftsbranschen omkring 4 000 personer. Efterfrågan på kvalificerad arbetskraft är redan stor – och kommer att öka. Sverige har ett mål att använda 100 procent förnybar el senast 2040 och en stor del av den energin kommer att bli vindkraft.  Allt från elektriker, montörer och tekniker till jurister, ekonomer och ingenjörer kommer att behöva rekryteras till branschen framöver.

En förteckning över olika kurser och utbildningsprogram inom vindkraft hittar du på Nätverket för vindbruks webbplats.

Jobba som klätterexpert, elektriker och systemansvarig samtidigt – bli vindkrafttekniker!

Svensk Vindenergi har under 2018, tillsammans med Nätverket för Vindbruk och Vinkraftcentrum, sammanställt en broschyr om yrket vindkrafttekniker. Som vindkrafttekniker ansvarar du för högteknologiska lösningar och gigantiska konstruktioner – mitt i naturen.  I dagsläget behövs det minst 170 nyutbildade vindkrafttekniker per år. I övriga Europa är utbyggnadstakten lika hög.

Hur är det att arbeta som vindkrafttekniker, vilka utbildningar finns och vilken kompetens krävs för yrket?

Läs vår broschyr här. Du kan även ta del av mer information om yrket på Arbetsförmedlingens hemsida eller på yrkesportalen Framtid.