Vägledning för kriskommunikation

Att kommunicera samstämmigt och trovärdigt vid en kris, exempelvis vid en olycka, är en förutsättning för att undvika att falska rykten eller felaktig information sprids i media. Svensk Vindenergi har tagit fram en Vägledning för kriskommunikation som kan användas som utgångspunkt för kommunikation från företag i vindkraftsbranschen.

Ta del av vägledningen här: Vägledning för kriskommunikation – Svensk Vindenergi