Vindkraft behövs för att bromsa klimatförändringarna

Klimatförändringen fortsätter i snabb takt. De senaste två decennierna är de varmaste som hittills uppmätts. Om temperaturen fortsätter att stiga nuvarande hastighet, likt klimatforskare förutspår, kommer det att leda till mycket allvarliga konsekvenser för livet på jorden.

Den samlade vetenskapen visar att de pågående klimatförändringarna orsakas av människans utsläpp av växthusgaser. Utsläppen måste minska snabbt för att undvika mycket allvarliga konsekvenser. Detta betyder att elproducenter över hela världen måste överge fossila bränslen. Här spelar den gröna elen en central roll. De cirka 25 TWh Sverige exporterade under 2019 minskade utsläppen med mer än en fjärdedel av Sveriges årliga utsläpp.

Svensk vindkraft kan minska klimatutsläppen med 50 procent, rapport från Nätverket Vindkraftens klimatnytta

Enligt Energimyndigheten kommer elexporten att öka till nära 38 TWh år 2023.

Prognos för svensk elexport, Energimyndigheten

Läs mer om hur vindkraften bidrar till klimatnytta och konkurrenskraft:

Svensk Vindenergis färdplan 2040