2014-01-28

Vindnytt

Vindnytt 2 – 2011

Vindnytt 2 – 2011

De viktigaste nyheterna om vindkraft under januari 2011.

Vindkraften slår rekord
Elproduktionen från vindkraft ökade under 2010 med 40 procent jämfört med 2009 och motsvarade 2,4 procent av elkonsumtionen i Sverige. Totalt installerades 304 nya vindkraftverk 2010 med en samlad effekt på 603 MW, vilket i reella tal är den största utbyggnaden hittills.
Källa: Pressmeddelande från Svensk Vindenergi
EU:s vindkraft tredubblas till år 2020
Vindkraften i EU förväntas stå för 14 procent av elanvädningen år 2020, men Sverige halkar efter och förväntas bara ha 8 procent vindkraft år 2020. Det framgår av de 27 medlemsstaternas nationella handlingsplaner till EU, enligt en sammanställning av European Wind Energy Association (EWEA).
Källa: Pressmeddelande från Svensk Vindenergi samt EWEA
EU:s havsbaserade vindkraft ökade med 51 procent under år 2010
Den havsbaserade vindkraften i EU ökade med 51 procent under 2010, vilket innebär en rekordtillväxt. 308 nya havsbaserade vindkraftverk, med en sammanlagd effekt på 883 MW, installerades i nio vindkraftparker fördelat på fem länder, enligt en sammanställning av European Wind Energi Association (EWEA).
Källa: EWEA
Frankrike satsar på havsbaserad vindkraft
Frankrikes president Nicolas Sarkozy kommer att presentera ett anbud för byggandet av landets första havsbaserade vindkraftspark, rapporterar Reuters. Frankrike siktar på att bygga en vindkraftskapacitet på 25 000 MW till 2020, inklusive 6 000 MW till havs. Dett är en investering på 20 miljarder euro och landet har som mål att generera tillräckligt med grön energi för att täcka 23 procent av efterfrågan.
Källa: Reuters
Var tredje kommun visar potential för vindkraft
90 av Sveriges kommuner har planeringsunderlag eller mål som anger vilken potential som finns för att producera el från vindkraft i kommunen. Ytterligare ett stort antal kommuner arbetar med att ta fram sådana underlag. Det visar en ny enkätundersökning från vindkraftbolaget O2 som har besvarats av 236 av landets 290 kommuner.
Källa: O2
Nya utbildningar för vindkraftstekniker
Myndigheten för yrkeshögskolan (YH-myndigheten) har beslutat vilka yrkeshögskoleutbildningar som ska få starta hösten 2011. På vindkraftområdet är det: yrkeshögskoleutbildning för vindkraftstekniker i kallt klimat i Storuman, internationella vindkraftstekniker i Piteå, vindkrafttekniker på Gotland, vindkraftprojektörer i Varberg samt vindkrafttekniker i Strömsund.
Källa: Lista över de 235 beviljade Yh-utbildningarna från rnyndigheten för yrkeshögskolan
Debatt: Vi respekterar dem som är tveksamma till vindkraft
Vindkraftverk kommer i framtiden att vara en del av en hållbar landskapsbild. Därför är det viktigt var vindkraftverken placeras och att närboende är med i diskussionerna och kan dra nytta av utbyggnaden genom delägande, skriver svensk Vindenergis vd Annika Helker Lundström i en replik till Jan Troell och Lars Jonssons artikel ”Skandal att myndigheterna struntar i mäniskors oro”.
Källa: Replik på dn.se debatt den 4 januari 2011; samt artikel Troell/Jonsson
Debatt: Vindkraft skall prövas på samma villkor som andra intressen
Forskningsprogrammet Vindval är varken för eller emot vindkraft. Vår uppgift är att ta fram kunskaper om vindkraftens effekter på människor, natur och miljö, skriver Kjell Grip och Kerstin Jansbo från Vindval i en replik till Jan Troell och Lars Jonsson.
Källa: Replik på dn.se debatt den 4 januari samt artikel av Troell/Jonsson
Debatt: Missuppfattningar och feltolkningar om vindkraft
Professor Lennart Söder, Elekriska Energisystem KTH, skriver i en debattartikel att Jonny Fagerström sprider missuppfattningar om vindkraften. Vindkraften leder till minskad produktion av fossil elkraft, inte tvärtom.
Källa: Replik i Ny Teknik den 14 januari samt artikel av Fagerström
Debatt: Orimlig vindkraftkalkyl
Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger skriver i en replik till Fagerström i Ny Teknik att det finns ingen rimlig grund för påståendet att vindkraften skulle kosta 300 miljarder till år 2035. Det kostar lite, kanske inget alls för elkunderna. Det är tydligt lönsamt för den energiintensiva industrin, men en förlorad intäkt för de etablerade fossil och kärnkraftverk som får mindre betalt för sin el än de skulle få utan konkurrerande vindkraftverk
Källa: Replik i Ny Teknik den 19 januari samt replik från Annika Helker Lundström, Svensk Vindenergi den 26 januari samt artikel av Fagerström
Årets stora vindkraftkonferens: VIND – ta tillvara kraften
Stockholmsmässan 14-15 september 2011
Årets tema handlar om att tillvarata kraften. Vår bransch tar tillvara kraften i en förnybar naturtillgång – vinden, den kraft som finns överallt runt omkring oss. På VIND träffas vi för att fokusera på lösningarna. VIND rymmer både en konferensdel och en mötesplats i form av en utställning. Vi som möts på VIND finns på företag i vindkraftsbranschen, på kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter, eller är politiker som kommer i kontakt med vindkraftfrågor.
Monterbokningen har nu öppnat. Mer information om den hittar du här, Konferensprogrammet kommer under våren.

Svensk Vindenergi är en branschorganisation för företag som arbetar med vindkraft. Vår uppgift är bl.a. att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige så att vindkraften kan utvecklas till sin fulla potential. Vårt mål är att vindkraften ses som en naturlig del av den svenska landskapsbilden och producerar 30 TWh år 2020.

www.svenskvindenergi.org

Vi finns på Olof Palmes gata 31, 101 53 Stockholm, tel 08-677 25 06.