2014-01-28

Vindnytt

Vindnytt 3 – 2011

Vindnytt 3 – 2011

De viktigaste nyheterna om vindkraft under februari 2011.

Fortsatt kraftig tillväxt för vindkraften under 2011
Svensk Vindenergis prognos för utbyggnaden av vindkraft under 2011 pekar på att det återigen blir ett rekordår för vindkraften. I dag finns beställningar på totalt 319 vindkraftverk med en samlad effekt på 676 MW för uppsättning under 2011. Under 2010 installerades 304 vindkraftverk med en total effekt på 603 MW, vilket var den största utbyggnaden fram till nu.
Källa: Svensk Vindenergi

Globala vindkraftinstallationer ökade med 22 procent
Under 2010 installerades totalt 35,8 GW vindkraft i världen, enligt ny statistik från Global Wind Energy Council. Sammanlagt finns nu 194,4 GW vindkraft globalt, en ökning med 22,5 procent jämfört med föregående år.
Källa: GWEC

EU:s vindkraft över fem procent av elanvändningen
I EU installerades 9 259 MW vindkraft under 2010, tio procent mindre än under 2009, enligt statistik från den europeiska vindkraftorganisationen EWEA. EU:s vindkraft motsvarar nu 5,3 procent av elanvändningen i EU, medan vindkraften i Sverige motsvarar 2,4 procent av den svenska elanvändningen
Källa: Svensk Vindenergi

Ikea satsar på vindkraft
Som en del i IKEAs hållbarhetsarbete investerar företaget nu i en vindkraftpark. Parken kommer att producera el motsvarande behovet hos de 17 svenska IKEA varuhusen. Parken består av 9 vindkraftverk som tas i drift i början av 2012. Vindkraftsbolaget O2 bygger parken och kommer att stå för driften.
Källa: IKEA

Reinfeldt om goda förhållanden för vindkraft
I en debatt i EU-nämnden den 2 februari pratade statsminister Fredrik Reinfeldt om Sveriges goda förhållanden för vindkraft och menade att det är märkligt att det ändå blir en folkrörelse mot vindkraft:
”Detta blir alltmer framgångsrikt, och många vet att berätta att Sverige har mycket goda förhållanden bland annat för vindkraft, bättre än många andra. Sverige är ett glesbefolkat land med goda vindförhållanden. Märkligt nog blir det ändå en folkrörelse mot vindkraft i Sverige, för även i detta glesbefolkade land tycker man att vindkraften kan byggas någon annanstans än just här. Det anses dock finnas goda förhållanden för vindkraft.”
Källa: Sveriges Riksdag

Miljöministern vill slopa vindkraftsveto
Kommunerna har för mycket att säga till om när det ska byggas nya vindkraftverk. Nu hotar miljöministern att ta bort deras veto. I en intervju säger miljöminister Andreas Carlgren (C) att den nationella energiförsörjningen är viktigare än det kommunala självbestämmandet:
Källa: Ny Teknik

Miljöministern svarar på skriftlig fråga: Tillståndsprocesserna för ny energiproduktion och kraftnät måste fortsätta att förenklas och förkortas
Jens Holm (V) har frågat miljöminister Andreas Carlgren (C) om vad han avser att göra för att ta bort de hinder som det kommunala vetot för vindkraftsetablering innebär för vindkraften i Sverige. Miljöministern svarar att det är av stor vikt att den inhemska produktionen av förnybar el ökar i enlighet med uppställda mål. Regeringen har därför beslutat att årligen följa upp tillståndsprocesserna för etablering av ny förnybar elproduktion, däribland det nya regelverket.
Källa: Skriftlig fråga Jens Holm (V),), och svar Andreas Carlgren (C)

Interpellation: Utbyggnad av vindkraft i Sverige
I en interpellation till närings- och energiminister Maud Olofsson ställer Jens Holm (V) två frågor:
1. Avser ministern att verka för att genomdriva Centerpartiets förslag som skulle neutralisera effekterna av uttagsskatten för vindkraftskooperativ?

2. Avser ministern att verka för ett slopande av det kommunala vetot för vindkraftsetablering?
Planerad dag för debatt är den 12 april 2010.
Källa: Sveriges Riksdag

Priset på vindkraftturbiner sjunker
Priset på vindkraftsturbiner sjunker i hela världen. I slutet av 2010 nådde priset under 1 miljon euro per megawatt och vindkraft kan nu konkurrera ekonomiskt med kolkraft.
Källa: Rapport Bloomberg New Energy Finance

Debatt: Slopat veto utesluter inte kommunalt planmonopol
Svensk Vindenergi anser att det är självklart att kommunerna ska ha ett stort inflytande över hur och var vindkraft ska byggas. Det finns goda möjligheter att tillgodose detta samtidigt som rättssäkerheten upprätthålls och vindkraften tillåts byggas ut på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.
Källa: Replik Annika Helker Lundström, Svensk Vindenergi och ursrpungsartikel

Debatt: Elintensiv industri tjänar på vindkraft
Vindkraften gynnas i Sverige av elcertifikatsystemet, eftersom vindkraft är det billigaste sättet att få ny förnybar el och därmed uppfylla EU:s mål skriver generaldirektör Tomas Kåberger, Energimyndigheten, i en replik på Radezki och Lundgren i Dagens Industri den 8 februari.
Källa: Replik Tomas Kåberger, Energimyndigheten och replik Annika Helker Lundström, Svensk Vindenergi samt ursprungsartikel

Debatt: Missförstånd och osanningar sprids om vindkraften
Vindkraft är det snabbast växande energislaget både i Sverige, Europa och globalt skriver Eric Birksten, Svensk Vindenergi, i en replik i Värmlands Folkblad. Utbyggnaden är inte ett självändamål utan sker eftersom vindkraft producerar förnybar el till en låg kostnad och är ett effektivt sätt att nå de internationella klimatmålen. Vindkraft är en samhällsekonomiskt bra affär bland annat genom att utbyggnaden av vindkraft sänker elpriset eftersom dess låga rörliga kostnader tränger ut dyr el från smutsig kolkraft.
Källa: Replik Erik Birksten, Svensk Vindenergi och ursprungsartikel

Debatt: Rättssäkerhet måste gälla även vindkraft
Det kommunala planmonopolet innebär enligt plan- och bygglagen att det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten. Vindkraftsbranschen ifrågasätter inte den rätten. Kommunerna kan genom sina planer styra i vilka områden vindkraft ska få byggas och också skapa vindkraftsfria zoner. I praktiken ger planmonopolet redan kommunerna möjlighet att hindra vindkraftsetableringar i områden som de finner olämpliga.
Källa: Artikel Eric Birksten, Svensk Vindenergi

Årets stora vindkraftkonferens: VIND – ta tillvara kraften
Stockholmsmässan 14-15 september 2011

Årets tema handlar om att tillvarata kraften. Vår bransch tar tillvara kraften i en förnybar naturtillgång – vinden, den kraft som finns överallt runt omkring oss. På VIND träffas vi för att fokusera på lösningarna. VIND rymmer både en konferensdel och en mötesplats i form av en utställning. Vi som möts på VIND finns på företag i vindkraftsbranschen, på kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter, eller är politiker som kommer i kontakt med vindkraftfrågor.

Monterbokningen är öppen, mer information hittar du här. Konferensprogrammet kommer under våren.