2014-01-28

Vindnytt

Vindnytt 4 – 2011

Vindnytt 4 – 2011

De viktigaste nyheterna om vindkraft under mars 2011.

Vindkraft kan lindra vattenbrist
Vindkraft använder mindre vatten än nästan något annat kraftslag. Varje modernt vindkraftverk kan spara nästan 17 miljoner liter vatten jämfört med elproduktion från kärnkraft och fossila bränslen.
Källa: Svensk Vindenergi

Vindkraftsbranschen vill ha bindande förnybarhetsmål till 2030
Det krävs en ambitiös energipolitik även efter 2020 och EU bör fastställa ett bindande mål för förnybar energi till 2030 för att säkerställa långsiktiga investeringar i förnybar energi. Det var den europeiska vindkraftsorganisationen EWEA:s budskap till Europas politiker vid den internationella vindkraftskonferensen i Bryssel.
Källa: Svensk Vindenergi

Kommissionär tror att EU kommer ha hundra procent förnybart år 2050
”När vi talar om elsektorn, inte den totala energiförbrukningen, utan el, så tror jag att år 2050 kommer vi att ha 100 procent förnybar energi i Europa. Jag tror att det är helt genomförbart ” det sa EU:s klimatkommissionär Connie Hedegaard på EWEA 2011 årliga evenemang.
Källa: EWEA

Utbyggnaden av vindkraft visar framgångarna
På Energiutblick sa miljöminister Andreas Carlgren i sitt tal att ”Vindkraftsutbyggnaden visar framgångarna för förnybar energi allra tydligast. Under min tid som miljöminister har jag varit med om en fyrdubbling.
Källa: Regeringskansliet

Sverige behöver kraftigt öka investeringarna i förnybar energi
Socialdemokraterna välkomnar de nya signalerna från näringsminister Maud Olofsson om behovet av ökad samsyn kring energipolitiken.
Källa: Socialdemokraterna

Debatt: Energiuppgörelsen är en trygg grund att stå på
För att minska vårt beroende av kärnkraft och för att öka tryggheten i vår elförsörjning genomför vi offensiva satsningar på att bygga ut den förnybara energin. Bioenergin har passerat oljan som Sveriges största och viktigaste energikälla och de senaste 12 månaderna har vindkraften producerat 4,05 TWh. Det motsvarar årsproduktionen från en mindre kärnkraftsreaktor.
Källa: Artikel, Maud Olofsson (C) och Per-Ingvar Johnsson (C)

Debatt: Mer vind- och biokraft innebär lägre elpriser
Den senaste tiden har det förts en debatt om elpriserna. Det är bra. För trots att det svenska elpriset ligger i nivå med EU-genomsnittet stiger elräkningen snabbt en kall vinterdag. Därför behöver vi göra mer för att både öka produktionen och stärka konkurrensen i Sverige och Norden.
Källa: Artikel, Maud Olofsson (C) och Per Lodenius (C)

Debatt: Satsning på vindkraft sänker elpriserna
Den senaste tidens höga elpriser har gjort vintern tuff för många elkonsumenter. Det krävs snabba åtgärder för att undvika samma situation igen nästa år, men vi måste också tänka långsiktigt. En kraftfull utbyggnad av vindkraft kan bidra till rejält sänkta elkostnader samtidigt som det bidrar till omställningen till ett förnybart samhälle.
Källa: Artikel, Annika Helker Lundström, Svensk Vindenergi

Debatt: Det kommunala vetot – fungerar det?
Jens Holm (V) skriver att det kommunala vetot inte fungerar som det var tänkt och att moderaterna motarbetar en hållbar klimatpolitik genom att vilja behålla det kommunala självstyret. Svensk Vindenergi anser att det är självklart att kommunerna ska ha ett stort inflytande över vad som sker inom kommunen.
Källa: Artikel Jens Holm (V), artikel Akej (M) och Tenfjord-Toftby (M) , replik Annika Helker Lundström, replik Akej och Tenfjord-Toftby, replik Jens Holm

Debatt: Vindkraft minskar koldioxidutsläppen och sänker elpriset
Bror Lindahl och Nils Ronquist skriver i en insändare att vindkraften ökar koldioxidutsläppen. Detta påstående stämmer inte. Debattinlägget innehåller en rad faktafel och bilden som målas fram måste nyanseras.
Källa: Artikel, Erik Birksten, Svensk Vindenergi

Debatt: Miljöministern svarar Fagerström och Bern
Jag vill uppmana Jonny Fagerström och Lars Bern att titta på tv. Duon tycks ha missat det fruktansvärda som skett i Japan och det som människor, regeringar och näringsliv runt om i världen drivs i att försöka lösa: hur gör vi elproduktionen mer miljövänlig. Det bekymrar inte Fagerström/Bern. De är emot, i detta fall vindkraften. I andra fall är de engagerade klimatskeptiker (se debattartikel i GT 23/3).
Källa: Artikel, Andreas Carlgren (C)

Centern är provocerande för klimatskeptiker
För har man grunduppfattningen att det inte finns några miljöproblem, ja då är det ganska naturligt att störa sig på det parti som i valrörelsen 2010 profilerade sig som Alliansens gröna röst.
Källa: Artikel, Roger Tiefensee (C)

Debatt: Vindkraft är bra både för plånbok och miljö
Sverige har utmärkta förutsättningar för vindkraft. Stora glesbefolkade områden med goda vindförhållanden innebär att ren och förnybar el kan produceras till låg kostnad. Det faktum att vi redan får en stor del av vårt elbehov från vattenkraft gör Sverige än mer lämpligt för vindkraft. Det innebär nämligen att vi kan spara vatten i vattenkraftverkens magasin när det blåser bra som sedan kan användas när elbehovet tilltar eller när vindarna mojnar.
Källa: Artikel, Erik Birksten, Svensk Vindenergi

Årets stora vindkraftkonferens: VIND – ta tillvara kraften
Stockholmsmässan 14-15 september 2011

Årets tema handlar om att tillvarata kraften. Vår bransch tar tillvara kraften i en förnybar naturtillgång – vinden, den kraft som finns överallt runt omkring oss. På VIND träffas vi för att fokusera på lösningarna. VIND rymmer både en konferensdel och en mötesplats i form av en utställning. Vi som möts på VIND finns på företag i vindkraftsbranschen, på kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter, eller är politiker som kommer i kontakt med vindkraftfrågor.

Monterbokningen är öppen, mer information hittar du här. Konferensprogrammet kommer under våren.