2014-01-28

Vindnytt

Vindnytt 5 – 2011

Vindnytt 5 – 2011

De viktigaste nyheterna om vindkraft under april 2011.

Svensk Vindenergi uppmanar till tätare kontroller i elcertifikatsystemet
I samband med den planerade gemensamma marknaden för elcertifikat med Norge måste regeringen säkerställa balansen i systemet. En möjlighet är att tillfälligt höja eller sänkna kvotplikten i systemet. Detta för att trygga en jämn utbyggnad av förnybar elproduktion till lägsta möjliga kostnad.
Källa: Remissvar från Svensk Vindenergi

Storbritanniens ambassadör: Hög tid att höja ambitionsnivån
EU måste visa tydligare ledarskap i den globala klimatpolitiken. En höjd klimatambition bidrar samtidigt till att europeiska företag kan behålla sin ledande position inom miljöteknikområdet. Det var en gemensam slutsats vid ett seminarium anordnat av brittiska ambassaden och Svensk Vindenergi.

Källa: Svensk Vindenergi

Av befolkningen så stödjer 86 procent en utbyggnad av vindkraft
Utbyggnaden av vindkraft stöds av 86 procent av befolkningen, enligt en enkät från SOM-institutet i Göteborg. Stödet är alltså starkt men det har minskat med 3 procent sedan 2009. Orsaken till det minskade stödet har ännu inte analyserats.1 procent av svenskarna tycker att utbyggnaden ska stoppas. 7 procent tycker att satsningen borde minska.

Källa: Undersökning SOM-institutet

Nytt rekordår för vindkraft och det svenska elcertifikatsystemet
En halv miljon svenska villor får el från ny förnybar elproduktion – 18 TWh förnybar el och 350 nya produktionsanläggningar. År 2010 blev ännu ett rekordår för elcertifikatsystemet och den förnybara elproduktionen i Sverige.

Källa: Energimyndigheten

Försvarsmakten får stoppa vindkraftsetablering
Beslutet att inte tillåta nyetablering av två vindkraftverk i trakterna kring Såtenäs flygplats står fast. En placering inom Försvarsmaktens så kallade stoppområde kan äventyra flygverksamheten. Detta har fastställts i en dom som har meddelats av Miljööverdomstolen. Tidigare har Länsstyrelse och Miljödomstol funnit att etableringen skulle stoppas med hänvisning till totalförsvarsintresset.

Källa: Miljööverdomstolen

Mer vindkraftsel leder till minskade elpriser
Anders Schönborg skriver i Ystads Allehanda: Tack vare kärnkraftolyckan i Japan kan vi i framtiden bygga säkrare kärnkraft hävdas det nu från forskarhåll och kärnkraftindustri. Priset för att åstadkomma detta är enligt samma källor ett fördubblat elpris. Dessa uttalanden är säkert sanna även om logiken, fler olyckor ger säkrare kärnkraft, är stötande.

Källa: Artikel Anders Schönborg

Avskaffa stödet till fossila energikällor
Enligt beräkningar från International Energy Agency (IEA), uppgår subventionerna till fossila bränslen och energikällor till 312 miljarder dollar. Stödet till förnybara energikällor är betydligt mindre och detta snedvrider konkurrensen. I en nyligen publicerad rapport menar därför IEA att subventionerna till fossila bränslen ska tas bort.
IEA är en fristående organisation som arbetar för att säkerställa pålitlig, prisvärd och ren energi för bland annat sina 28 medlemsländer.
Källa:
IEA

Tyskland:Storskalig vindkraftsutbyggnad kan ersätta kärnkraften
Rapport från Bundesverband WindEnergie: En snabbavveckling av den tyska kärnkraften kan leda till en betydligt större vindkratsutbyggnad än vad man tidigare har trott.

Källa: Bundesverband WindEnergie

Interellationsdebatt: Maud Olofsson och Andreas Carlgren
Jens Holm, Vänsterpartiets klimatpolitiske talesperson, har ställt två interpellationer om solenergi och vindkraft. I debatten företräder Maud Olofsson (C) och Andreas Carlgren (C) regeringen. Holm vill bland annat få svar på om regeringen kommer att dra in stödet till satsningar på solvärme och solceller samt om man kommer att slopa det kommunala vetot mot miljövänlig vindkraft.

Källa: Jens Holm (V), interpellation Jens Holm (V), debattsvar Maud Olofsson (C) och Andreas Carlgren (C)

Debatt: Förnybar energi byggs ut i raketfart i Sverige
Vårt behov av kärnkraft kommer steg för steg att minska, skriver Andreas Carlgren, Miljöminister och Maud Olofsson, Närings- och energiminister i debattartikel.

Källa: Artikel Andreas Carlgren (C) och Maud Olofsson (C)

Debatt: Slopa vindkratsvetot – för kommunernas skull
Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi och Bo Frank (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö skriver i Dagens Samhälle att det kommunala vindkraftsvetot skapar problem både för vindkraftsbranschen och för kommunerna. Regering måste snarast ändra lagen för att stärka rättsäkerheten och göra tillståndsprocessen för vindkraft mer förutsägbar – utan att begränsa det kommunala självstyret.
Källa: Artikel Annika Helker Lundström, Svensk Vindenergi och Bo Frank, kommunalråd Växjö. Replik SKL

Debatt: Felaktigt struntprat om Energimyndigheten
Energimyndigheten skriver i en replik att de endast genomför beslut som redan är fattade av EU och av Sveriges Riksdag och att det i myndighetens uppdrag ingår att korrigera felaktiga påståenden om dessa beslut och deras konsekvenser i medier.

Källa: Representanter Energimyndigheten

Debatt: Svartmålning främjar inte grön omställning
Maud Olofsson skriver: – Jag tror få känner igen sig i Fridolins beskrivning att katastrofen i Japan skulle ha gått oss här i Sverige obemärkt förbi (Brännpunkt 2/4). Omkomna människor och livsfarliga stråldoser från kärnkraftverk lämnar ingen oberörd. Det är klart att katastrofen i Japan kommer att få konsekvenser för det svenska kärnsäkerhetsarbetet. Allt annat vore orimligt.

Källa: Artikel Gustav Fridolin (MP) och Bertil Torekull, replik Maud Olofsson (C)

Årets stora vindkraftskonferens – VIND – ta tillvara kraften
Stockholmsmässan 14-15 september 2011

Årets tema handlar om att tillvarata kraften. Vår bransch tar tillvara kraften i en förnybar naturtillgång – vinden, den kraft som finns överallt runt omkring oss. På VIND träffas vi för att fokusera på lösningarna. VIND rymmer både en konferensdel och en mötesplats i form av en utställning. Vi som möts på VIND finns på företag i vindkraftsbranschen, på kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter, eller är politiker som kommer i kontakt med vindkraftfrågor.

Konferensprogrammet och anmälan öppnar snart, monterbokningen är fortfarande öppen. Mer information hittar du här.