BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20220303T131703Z DESCRIPTION:Kringverksamheterna kring en vindetablering är många\, och Vi ndkraftcentrums affärsplattform kan förmedla kontakten mellan projektör och lokalt näringsliv. Är du kanske en kommun som vill säkra att de ar betstillfällen som skapas vid en vindkraftsetablering tillfaller befolkni ngen lokalt och regionalt? Eller en lokal entreprenör som inte vill missa en möjlighet? Detta webbinarium är öppet både för Svensk Vindenergis medlemmar och externa aktörer. \n \nInte ännu anmäld? Signa upp här < https://svenskvindenergi.org/seminarium/webbinarium-om-lokala-arbetstillfa llen> . \n \nVarmt välkommen!\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20220510T110000 DTSTAMP:20220303T131703Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20220510T100000 LAST-MODIFIED:20220303T131703Z LOCATION:Länk skickas till alla anmälda innan mötet (Teams) PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Webbinarium: Så skapas lokala arbetstillfällen vid vi ndkraftsetablering TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000408A6F80292ED801000000000000000 01000000009B76FD06499004783E0C98978FD39B8 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Kringverksamheterna kring en vindetabler ing är många\, och Vindkraftcentrums affärsplattform kan förmedla kont akten mellan projektör och lokalt näringsliv. Är du kanske en kommun so m vill säkra att de arbetstillfällen som skapas vid en vindkraftsetabler ing tillfaller befolkningen lokalt och regionalt? Eller en lokal entrepren ör som inte vill missa en möjlighet? Detta webbinariu m är öppet både för Svensk Vindenergis medlemmar och externa ak törer.

  \;

Inte ännu anmäld? < a href="https://svenskvindenergi.org/seminarium/webbinarium-om-lokala-arbe tstillfallen">Signa upp här.

 \;

Varmt välkommen!

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR