BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20220824T085627Z DESCRIPTION:Träffa våra nya stjärnskott i personalstyrkan och diskutera strategier för den kommande mandatperioden\, samt nätverka med övriga m edlemsföretag. Vi bjuder på enkel dryck och tilltugg. \n \nVarmt välkom men hälsar kansliet på Svensk Vindenergi \nAleksandra Todorov\, Daniel B adman\, Erik Almqvist\, Lina Kinning\, Nicole Dreher Sköld\, Tomas Hallbe rg\, Ylva Tengblad\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20221018T180000 DTSTAMP:20220824T085627Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20221018T160000 LAST-MODIFIED:20220824T085627Z LOCATION:Drottninggatan 33\, Stockholm PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:Svensk Vindenergi medlemsmingel TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000030E25C52A7B7D801000000000000000 010000000C0CD9CACC655844184C666D0C059BACE X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Träffa våra nya stjärnskott i personalstyrkan och d iskutera strategier för den kommande mandatperioden\, samt nätverka med övriga medlemsföretag. Vi bjuder på enkel dry ck och tilltugg.

< o:p> \;

Varmt välko mmen hälsar kansliet på Svensk Vindenergi
Aleksandra Todorov\, Danie l Badman\, Erik Almqvist\, Lina Kinning\, Nicole Dreher Sköld\, Tomas Hal lberg\, Ylva Tengblad

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR