Stockholm den 20 oktober 2021

VIND 2021 blir ett digitalt event med möjlighet att se seminarierna live på Münchenbryggeriet. Mingel och möten kommer möjliggöras såväl live som digitalt, och allting tillgängliggörs för engelsktalande.

Läs mer på www.vindkonferensen.se