Vindkraftverket består till ca 85 procent av stål och järn, idag återvinningsbara material. Bladen består av härdplastkompositer, samma som i t.ex. fritidsbåtar, och för dessa pågår intensiv utveckling för att hitta hållbara lösningar för omhändertagande. Tillverkaren Vestas har lanserat en lösning för återvinning av redan befintliga blad, och tillverkarna Siemens Gamesa och LM WindPower har tagit fram nya typer av blad för lättare återvinning av framtida flotta. Företaget Continuum bygger en första återvinningsanläggning i Danmark under 2023. Parallellt med detta sker samförbränning med cementindustrin, som ett först steg på väg bort från deponi. Där utnyttjas värmeenergin samtidigt som slaggen blir fyllnadsmaterial. Men bladen kan också återanvändas som broar, möbler, eller byggblock.

Eftersom bladen inte klassas som farligt avfall så spåras de inte. Man vet därför inte exakt vart de tar vägen efter nedmontering. Detta kan lösas genom att ge dem en egen avfallskod i EU:s avfallsdirektiv. Av de hela verk som tagits ned i Sverige tros de flesta ha sålts på en andrahandsmarknad för att fortsätta producera el i annat land.

Siemens Gamesa lanserar ny typ av återvinningsbart blad

Vestas lanserar ny återvinningsmetod för befintliga blad

Återvinningsfabriker lanseras med start i Danmark

WindEuropes förslag till EU Waste Framework

Energimyndighetens rapport om vindkraftens resursanvändning

WindEuropes uppmaning till deponiförbud