Vindkraftverket består till ca 85 procent av stål och järn, idag återvinningsbara material. Bladen består av härdplastkompositer, samma som i t.ex. fritidsbåtar, och för dessa pågår intensiv utveckling för att hitta hållbara lösningar för omhändertagande. Ett första storskaligt steg väntas bli samförbränning med cementindustrin, där värmeenergin utnyttjas samtidigt som slaggen blir fyllnadsmaterial. Men bladen kan återanvändas som broar, möbler, eller byggblock.

Eftersom bladen inte klassas som farligt avfall så spåras de inte. Man vet därför inte exakt vart de tar vägen efter nedmontering. Detta kan lösas genom att ge dem en egen avfallskod i EU:s avfallsdirektiv. Av de hela verk som tagits ned i Sverige tros de flesta ha sålts på en andrahandsmarknad för att fortsätta producera el i annat land.

WindEuropes förslag till EU Waste Framework

Energimyndighetens rapport om vindkraftens resursanvändning

WindEuropes uppmaning till deponiförbud