Pressmeddelande

2019-05-14

Pressmeddelande

Snabb utbyggnad av havsbaserad vindkraft globalt – men Sverige ligger efter

Utbyggnaden av havsbaserad vindkraft har kommit långt i stora delar av Europa och nu accelererar utbyggnaden på nya marknader i Asien och USA. Men i Sverige står utvecklingen still, trots flera färdiga tillstånd. Sveriges senfärdighet...

2019-04-30

Pressmeddelande

Vindkraften svarar för 25 procent av elanvändningen redan 2022

Vindkraften genomgår en investeringsboom i Sverige. En fördubbling av produktionen från dagens cirka 19 TWh till omkring 38 TWh är att vänta – redan inom fyra år. År 2022 står vindkraften för cirka 25 procent...

2019-04-16

Pressmeddelande

Nybildade nätverket Vindkraftens klimatnytta: ”Svensk vindkraft kan snabbt minska klimatutsläppen med 50 procent”

Med nuvarande utbyggnadstakt kan den svenska vindkraften minska klimatutsläppen motsvarande drygt 50 procent av Sveriges utsläpp, visar en ny rapport som idag presenteras av det nybildade nätverket Vindkraftens klimatnytta. Nätverkets rapport sammanfattas i en debattartikel...

2019-03-13

Pressmeddelande

62 miljarder i vindkraftsinvesteringar

Sedan energiöverenskommelsen har det tagits investeringsbeslut i vindkraft om sammanlagt 61,8 miljarder kronor, visar Svensk Vindenergi i ny sammanställning. Nu måste hinder skyndsamt undanröjas för att säkra vindkraftsutbyggnaden framöver. – Den höga investeringstakten är resultatet...

2019-02-12

Pressmeddelande

Vindkraften fördubblas på fyra år

Vindkraftsproduktionen kommer att fördubblas på bara fyra år - från dagens ca 17 TWh år 2018 till omkring 35 TWh år 2022. Det framgår av Svensk Vindenergis nya prognos. – För att inte bromsa investeringstakten...