Pressmeddelanden

2018-07-03

Pressmeddelanden

Målet för förnybar elproduktion nås 9 år i förtid – viktigt att stänga stödsystemet i balans

Stockholm 3 juli 2018 Ny statistik och prognos från Svensk Vindenergi Under andra kvartalet 2018 togs beslut om vindkraftsinvesteringar med en sammanlagd effekt på 413 MW, enligt ny statistik från Svensk Vindenergi. Den höga investeringstakten...

2018-05-16

Pressmeddelanden

Linda Burenius Magnusson ny ordförande för Svensk Vindenergi

På föreningsstämman den 15 maj valdes Linda Burenius Magnusson, till ny ordförande för Svensk Vindenergi. Linda är sedan många år anställd som head of public affairs på OX2 samt arbetar som styrelseordförande i föreningen 100%...

2018-04-20

Pressmeddelanden

Fortsatt hög investeringstakt i vindkraft

Under första kvartalet 2018 togs beslut om vindkraftsinvesteringar med en sammanlagd effekt på 220 MW, enligt ny statistik från Svensk Vindenergi. Om inte Sverige och Norge snabbt inför en volymbaserad stoppregel för elcertifikatsystemet finns en...

2018-03-14

Pressmeddelanden

Svensk Vindenergis vd en av Sveriges 101 Hållbarhetsmäktigaste

Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi, har tilldelats plats nummer 13 på Aktuell Hållbarhets lista över Sveriges 101 Hållbarhetsmäktigaste. Det är den högsta placeringen för personer inom energibranschen. – Det är ett glädjande besked...

2018-02-23

Pressmeddelanden

Ny prognos från Svensk Vindenergi: Vindkraften väntas öka med 60 procent på fyra år

Aldrig förr har det investerats så mycket i vindkraft som under 2017. Det gör att vindkraftsproduktionen förväntas öka med cirka 60 procent på fyra år. Dessutom kan Sverige nå riksdagens mål om ytterligare 18 TWh...

2018-02-09

Pressmeddelanden

Regeringen driver på för högre energimål i EU

Regeringen har fått stöd av riksdagen för att Sverige, tillsammans med likasinnade medlemsstater, ska kunna stödja Europaparlamentets förslag om högre mål för förnybar energi och energieffektivisering. Snart inleds trepartsförhandlingarna mellan Europaparlamentet, Europeiska rådet och EU-kommissionen...