Ny broschyr om vindkraftens minskande miljöpåverkan

Elektrifiering innebär ofta en energieffektivisering i sig, och när vindkraften ersätter fossil energi gör den enorm klimatnytta. Men som alla annan byggnation har vindkraften också en påverkan på miljön via materialåtgång, resursutvinning och etablering lokalt. Både bransch och akademi arbetar aktivt på att minska vindkraftens fotavtryck. Det pågår en mängd projekt i både Sverige ochContinue Reading

Marsh ny medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi välkomnar Marsh som ny medlem. Marsh är en global riskkonsult och försäkringsförmedlare. Vi på Marsh är mycket glada att bli medlemmar i Svensk Vindenergi. Vi ser att Svensk Vindenergi är en viktig aktör i omställningen till ett klimatsmart och konkurrenskraftigt Sverige. Anders Orebrandt, Head of Renewable Energy Nordics, Marsh Vi välkomnar Marsh somContinue Reading

E.ON ny medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi välkomnar E.ON som ny medlem. Sedan några år tillbaka är företagets strategiska inriktning fokuserad på distribution och användning av energi. E.ONs svenska elnätsverksamhet omfattar region- och lokalnät från norr till söder och bolaget tillhandahåller även energilösningar till hushåll, företag och städer. Elproduktionen begränsar sig till kraftvärmeanläggningar i de fjärrvärmenät där E.ON är aktivaContinue Reading

Suvic ny medlem i Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi välkomnar det finska företaget Suvic som medlem. Suvic är specialiserade på energibyggande – särskilt vindparker och projektledning – och stärker i och med detta sin närvaro på den svenska marknaden. Vi har ovanligt hög tillströmning av nya medlemmar just nu, och Suvic erbjuder ett välkommet bidrag. De har högt miljötänk, specialistkunskap inom sittContinue Reading

Fortsatt utbyggnad av ny elproduktion hotas av brist på tillstånd

Anledningarna att möjliggöra för investeringar i svensk energiförsörjning har aldrig varit fler; klimatkris, förändrat säkerhetsläge och inflation. En ny rapport visar att marknadens intresse att bygga ny vindkraft i Sverige är rekordstort – men också att en rekordlåg andel av vindkraftverken får tillstånd. Bristen på tillstånd börjar nu få genomslag. Andra kvartalet 2022 beställdes ingaContinue Reading