Debattinlägg

2018-09-03

Debattinlägg

Nya instruktioner behövs för att uppnå klimatmålen

Debattartikel i Dagens Samhälle 2018-09-01 Om klimatlagen ska få snabb effekt krävs medverkan från våra myndigheter. Regeringen bör skyndsamt uppdatera instruktioner och ge uppdrag i regleringsbrev så att målkonflikter kan undvikas och därmed underlätta myndigheternas...

2018-08-17

Debattinlägg

Taggen vindpark – för att framtiden är förnybar

Debattartikel: Kristianstadsbladet 2018-08-17 Den planerade havsbaserade vindkraftsparken Taggen i Hanöbukten, på gränsen mellan Kristianstads och Sölvesborgs kommuner, har debatterats sedan 2010 när Kristianstad kommun tillstyrkte etableringen till höjden 170 meter. Den snabba teknikutvecklingen har nu...

2018-07-05

Debattinlägg

”Bråttom sätta stopp för elcertifikaten”

Debattartikel i NyTeknik 2018-07-05. Utan en stoppregel får vi ett förödande överskott av elcertifikat. Detta skulle urholka värdet på 15 års investeringar i förnybar energi, skriver Charlotte Unger Larson, Vd Svensk Vindenergi och Gustav Melin,...

2018-07-04

Debattinlägg

100 procent förnybart kan nås utan stöd

(Debattartikel i Dagens Samhälle 2018-07-04) Undertecknas av 24 vd:ar i den svenska vindkraftsbranschen Klimatförändringarna, vår tids ödesfråga, gör förnybar energi till en stor affärsmöjlighet för Sverige. Miljardinvesteringar i ny elproduktion ökar tillväxten och stärker vår konkurrenskraft genom...

2018-07-04

Debattinlägg

Svensk Vindenergis inspel till Nätkoncessionsutredningen

Allmänt Energikommissionen har gjort bedömningen att elnäten har en central funktion som möjliggörare för elproduktion från förnybara källor. Den krångliga och tidskrävande nätanslutningsprocessen måste göras enklare, snabbare och mer flexibel om den politiska målsättningen om...

2018-06-08

Debattinlägg

Inspel till utredning – Effektivare miljöprövning ska främja grön omställning

Monica Daoson, utredare Mikael Damberg, Näringsminister Karolina Skog, Miljöminister Ibrahim Baylan, Energiminister   Grön omställning får rött ljus från myndigheter och domstolar Regeringen vill att Sverige ska vara ett föregångsland men den gröna omställningen motverkas...