Debattartikel

2020-12-03

Debattartikel

Svenskt Näringsliv bortser från elexportens stora klimatnytta

Vindkraftsintressenter: Mer svensk vindkraft, och en ökad elexport, ersätter fossil elproduktion i Europa och minskar klimatutsläppen. Branschorganisationen Svenskt Näringsliv och andra företrädare för industrin skriver att de vill tidigarelägga de planerade investeringarna i elnätet. Det...

2020-11-13

Debattartikel

Havsbaserad vindkraft blir en viktig del i framtida elförsörjning

Vi har inte råd att tappa ytterligare fart. För att ha havsbaserad vindkraft i stor skala igång i slutet av 2020-talet måste besluten tas nu, skriver aktörer från vindkraftsbranschen. Lina Håkansdotter vid Svenskt Näringsliv skriver...

2020-11-06

Debattartikel

Regeringen – ge den havsbaserade vindkraften bättre villkor

Sverige behöver havsbaserad vindkraft för konkurrenskraft och kraftigt minskade utsläpp, skriver en lång rad företrädare för vindkraftsbranschen. Inom kort väntas regeringen lämna förslag om att slopa anslutningskostnaderna för havsbaserad vindkraft. Ett ambitiöst förslag från regeringen...

2020-10-29

Debattartikel

”Kommunala beslut kan bli helt godtyckliga”

Det nuvarande vindkraftsvetot är inte förenligt med de principer om saklighet och objektivitet som är centrala vid tillståndsprövningar och all annan myndighetsutövning. Det skriver Linda Burenius, Svensk Vindenergi, i en replik. ”Vindkraftslobbyn har längearbetat för...

2020-10-26

Debattartikel

Vindkraft ska kunna få nej – men i rimlig tid

Nyamko Sabuni skriver att ”vindkraftslobbyn länge har velat avskaffa kommunens möjlighet att säga nej”. Det måste bemötas. Svensk Vindenergi anser det rimligt att en kommun har en avgörande roll när det planeras för ny vindkraft. Vi har...

2020-10-09

Debattartikel

”Starkt stöd för vindkraften – kraftig utbyggnad planeras”

Vindkraftsföreträdare: Det folkliga stödet för att bygga ut vindkraften i den egna kommunen är starkt, enligt en färsk undersökning. Naturvårdsverket och Energimyndigheten vill nu skapa förutsättningar för att öka vindkraftens elproduktion från 20 TWh år...