Komm. från oss

2014-02-03

Komm. från oss

Kommentar: Omfattande felaktigheter om förnybar energi i EU-kommissionens konsekvensanalys

Den 22 januari presenterade EU-kommissionen sitt förslag på energi- och klimatmål för 2030. Till förslaget presenterades även en omfattande konsekvensanalys för olika mål och målnivåer. Konsekvensanalysen har genomförts av det tekniska universitetet i Aten och...

2014-01-31

Komm. från oss

Kommentar: Tekniska kvotjusteringar och ökade subventioner är två olika saker

Den 11 februari kommer Energimyndigheten och den norska motsvarigheten NVE att presentera förslag till nya kvoter i elcertifikatsystemet inför kontrollstation 2015. Det är ett gemensamt svensknorskt stödsystem som ger producenterna av förnybar el extra intäkter...

2014-01-31

Komm. från oss

Kommentar: Fel av Odell – Vi ber inte om ökade subventioner!

I Svenska Dagbladet den 28 januari skriver Mats Odell (KD) om en ”accelererande subventionspolitik ” när det gäller förnybar elproduktion. Men det gäller knappast i Sverige, eftersom ersättningen till den förnybara elen tvärtom minskat kraftigt...

2014-01-29

Komm. från oss

Kommentar: Framtiden är bäddad för det förnybara

I Dagens Industri den 20 januari argumenterar Jan Johansson och Lina Palm i SKGS för behovet av investeringar i ny elproduktion, eftersom de äldsta kärnkraftverken inom ett antal år ska fasas ut. De anser att...