Pressmeddelanden

2019-02-12

Pressmeddelanden

Vindkraften fördubblas på fyra år

Vindkraftsproduktionen kommer att fördubblas på bara fyra år - från dagens ca 17 TWh år 2018 till omkring 35 TWh år 2022. Det framgår av Svensk Vindenergis nya prognos. – För att inte bromsa investeringstakten...

2018-12-18

Pressmeddelanden

Energimyndighetens förslag till stoppregel verkningslös

I dag presenterade Energimyndigheten sitt förslag till stoppregel i elcertifikatsystemet. Myndigheten föreslår ett datumstopp år 2030, minst 9 år efter att utbyggnadsmålet har uppnåtts. Därmed blir förslaget i praktiken helt verkningslöst med konsekvensen att lönsamheten...

2018-10-25

Pressmeddelanden

Aquila Capital vinnare av Stora Förnybarhetspriset 2018

Stora Förnybarhetspriset tilldelas år 2018 investmentbolaget Aquila Capital, som genom sina satsningar på förnybar energi inspirerat andra bolag att investera hållbart. Klimatutmärkelsen, som årligen delas ut av Svensk Vindenergi, kungjordes på VIND-konferensen i Stockholm den...

2018-10-25

Pressmeddelanden

Statistik och prognos Q3: Rekordhög investeringstakt i Svensk vindkraft

Under tredje kvartalet 2018 togs beslut om vindkraftsinvesteringar med en sammanlagd effekt på 403 MW, enligt ny statistik från Svensk Vindenergi. Den rekordhöga investeringstakten gör det bråttom att införa en stoppregel som stänger elcertifikatsystemet i...

2018-10-24

Pressmeddelanden

Idag öppnar VIND 2018!

Svensk Vindenergis årliga konferens VIND slår idag upp dörrarna med fullbokad mässhall och ett spännande seminarieprogram. Temat på årets evenemang är branschorganisationens nya färdplan ”100 procent förnybart 2040 – vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft”.  Under...

2018-09-17

Pressmeddelanden

Världens klimatutsläpp kan halveras till 2030 – och Sverige kan gå före

Världens utsläpp av växthusgaser kan halveras till år 2030. Det visar en ny rapport där bland annat svenske miljöprofessorn Johan Rockström deltagit. Rapporten slår fast att sol- och vindkraft ökar exponentiellt med en fördubbling ungefär...