Pressmeddelanden

2018-10-24

Pressmeddelanden

Idag öppnar VIND 2018!

Svensk Vindenergis årliga konferens VIND slår idag upp dörrarna med fullbokad mässhall och ett spännande seminarieprogram. Temat på årets evenemang är branschorganisationens nya färdplan ”100 procent förnybart 2040 – vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft”.  Under...

2018-10-23

Pressmeddelanden

Svensk Vindenergi lanserar färdplan för 100 % förnybart 2040

För att nå målet om ett hundra procent förnybart elsystem till 2040 behöver vindkraften gå från dagens ca 17 TWh till en årsproduktion motsvarande minst 70 TWh. Då måste över 200 miljarder kronor investeras i...

2018-09-17

Pressmeddelanden

Världens klimatutsläpp kan halveras till 2030 – och Sverige kan gå före

Världens utsläpp av växthusgaser kan halveras till år 2030. Det visar en ny rapport där bland annat svenske miljöprofessorn Johan Rockström deltagit. Rapporten slår fast att sol- och vindkraft ökar exponentiellt med en fördubbling ungefär...

2018-07-03

Pressmeddelanden

Målet för förnybar elproduktion nås 9 år i förtid – viktigt att stänga stödsystemet i balans

Stockholm 3 juli 2018 Ny statistik och prognos från Svensk Vindenergi Under andra kvartalet 2018 togs beslut om vindkraftsinvesteringar med en sammanlagd effekt på 413 MW, enligt ny statistik från Svensk Vindenergi. Den höga investeringstakten...

2018-05-16

Pressmeddelanden

Linda Burenius Magnusson ny ordförande för Svensk Vindenergi

På föreningsstämman den 15 maj valdes Linda Burenius Magnusson, till ny ordförande för Svensk Vindenergi. Linda är sedan många år anställd som head of public affairs på OX2 samt arbetar som styrelseordförande i föreningen 100%...

2018-04-20

Pressmeddelanden

Fortsatt hög investeringstakt i vindkraft

Under första kvartalet 2018 togs beslut om vindkraftsinvesteringar med en sammanlagd effekt på 220 MW, enligt ny statistik från Svensk Vindenergi. Om inte Sverige och Norge snabbt inför en volymbaserad stoppregel för elcertifikatsystemet finns en...